Ogranci

Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, osim u Zagrebu djeluje kroz pet ogranaka:

PREDSJEDNICE OGRANAKA 

OGRANAK ZAGREB
   Vlatka Cikač – predsjednica ogranka
   Odvjetnički ured & ured za mirenje Cikač
   e-mail: vlatka@cikac.com
   Mob: 091 566 9 667
 

OGRANAK SPLIT
   LADA KARNINČIĆ - predsjednica ogranka
   TRENTON d.o.o. Gizdavac, Donji Muć  
   e-mail: lada@trenton.hr
   Mob: 091 315 0 303
   e,mail: lada@trenton.hr
 
OGRANAK RIJEKA
   Gordana Nikolić -  predsjednica ogranka
   Visoka poslovna škola PAR
   e-mail: gnikolic@par.hr
   mob: 098 259 629
 
OGRANAK ISTRA
  Gordana Deranja   – predsjednica ogranka
  Tehnomont d.d.
   e-mail: gderanja@tehnomont.htnet.hr
   mob: 098 207 428
 
 
OGRANAK DUBROVNIK
   Ivona Vrdoljak Raguž -  predsjednica ogranka
   Sveučilište u Dubrovniku
   e-mail: ivona.vrdoljak@unidu.hr
   mob: 098 847 018
 
 

 

 
Budmanijeva 1  •  10 000 Zagreb  •  Hrvatska  •  Karlovačka banka d.d. 2400008-1110013042  •  OIB 39384769702
Copyright © 2010 Hrvatska udruga poslovnih žena. Sva prava pridržana.