Katalog članica KRUGa i Okrugli stol „Povežimo se, zajedno smo jače“

Katalog članica KRUGa i Okrugli stol „Povežimo se, zajedno smo jače“ , Zagreb 19.10.2009.
Financiranje: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH

Krug danas ima više od 100 članica u Zagrebu i u ograncima Split, Rijeka, Pula, Osijek, Virovitica i Dubrovnik.
 
Hrvatska udruga poslovnih žena Krug je 2009. godine izdala Katalog članica. Pri tome su važnu ulogu odigrale naše članice: glavna urednica Kataloga Renata Vokal i lektorica za engleski jezik  Kataloga Valnea Bressan.  

Izradu kataloga omogućili su Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ured za ravnopravnost spolova pri Vladi Republike Hrvatske, Hrvatski sabor - Odbor za ravnopravnost spolova, Grad Zagreb  Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzeništvo, Octopus - jezične usluge i D.R.I.M. d.o.o. 
Budmanijeva 1  •  10 000 Zagreb  •  Hrvatska  •  Karlovačka banka d.d. 2400008-1110013042  •  OIB 39384769702
Copyright © 2010 Hrvatska udruga poslovnih žena. Sva prava pridržana.