AFAEMMEKRUG je od 2005. g. članica AFAEMME, krovne mediteranske organizacije poduzetnica.

Udruženje organizacija poslovnih žena Mediterana osnovano u lipnju 2002., a sastoji se od ukupno dvadesettri udružene organizacije iz cijelog Mediterana od Španjolske do Sirije, kroz Maroko, Alžir, Francusku, Italiju, Hrvatsku, Albaniju, Grčku, Cipar, Tursku, Libanon, Egipat i Jordan.

Udruženje je platforma za međunarodne projekte koje financiraju međunarodne institucije kao Europska komisija. Za optimalni razvoj projekata oslanja se na suradnju organizacija poslovnih žena i jednakost spolova radi jačanja poduzetništva i ekonomskih ciljeva.

Najviši cilj AFAEMME je ujedinjavanje organizacija i federacija poslovnih žena, osnovanih u mediteranskom bazenu i predstavljanje njihovih organizacija i federacija u njihovoj želji za promocijom i koordinacijom aktivnosti, koje su vezane uz njihove zajedničke ciljeve.

www.afaemme.org 
Budmanijeva 1  •  10 000 Zagreb  •  Hrvatska  •  Karlovačka banka d.d. 2400008-1110013042  •  OIB 39384769702
Copyright © 2010 Hrvatska udruga poslovnih žena. Sva prava pridržana.