UN „Ravnopravnost spolova i korporativni sektor“

Ženeva, Švicarska, 03.11.2009.

Sastanak „Novi izazovi i prilike za ravnopravnost spolova u europskoj ekonomskoj regiji: ključna pitanja i odgovor politika“


Petnaest godina nakon održavanja četvrte svjetske konferencije o ženama u Pekingu 1995. godine Europska ekonomska komisija pri Ujedinjenim narodima ocjenjuje stanje u ravnopravnosti spolova na regionalnoj razini kao priprema za globalnu petnaestogodišnju ocjenu implementacije Pekinške platforme. Na sastanku na temu „Novi izazovi i prilike za ravnopravnost spolova u europskoj ekonomskoj regiji: ključna pitanja i odgovor politika“ održanom 2. i 3. studenog 2009. godine u Ženevi u Švicarskoj sudjelovala je predsjednica splitskog ogranka Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG Dragica Jerkov.

Na šestom panelu na temu „Ravnopravnost spolova i korporativni sektor“ održala je prezentaciju „Samozapošljavanje žena, pristup kreditu i usklađivanje poslovnog i privatnog života na Balkanu“. U prezentaciji je predstavila Hrvatsku udrugu poslovnih žena KRUG i Forum jadransko-jonskih gospodarskih komora. Ukazala je na probleme s kojima se suočavaju poduzetnice i poslovne žene na ovom području. Kao jedan od najvećih problema je navela pristup izvorima financiranja jer su banke u regiji u stranom vlasništvu, a našim poduzetnicima ne daju iste uvjete kao u svojim matičnim zemljama. Udruživanje žena u regiji i njihov rad u okviru Okruglog stola za žensko poduzetništvo Foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora navela je kao pozitivan primjer, a osvrnula se i na zaključke 4. kongresa poduzetnica jadransko-jonskog područja koji je održan 26. i 27. listopada u Draču u Albaniji.
Budmanijeva 1  •  10 000 Zagreb  •  Hrvatska  •  Karlovačka banka d.d. 2400008-1110013042  •  OIB 39384769702
Copyright © 2010 Hrvatska udruga poslovnih žena. Sva prava pridržana.