Razvoj poduzetništva žena kroz intelektualni kapital kao potencijal

Hrvatska udruga poslovnih žena KRUG - Ogranak Split

Razvoj poduzetništva žena kroz intelektualni kapital kao potencijal 

http://www.krug.com.hr/UserDocsImages/KRUG PROJEKT scan.pdf
Budmanijeva 1  •  10 000 Zagreb  •  Hrvatska  •  Karlovačka banka d.d. 2400008-1110013042  •  OIB 39384769702
Copyright © 2010 Hrvatska udruga poslovnih žena. Sva prava pridržana.