Kontakti

KRUG Hrvatska udruga poslovnih žena
KRUG Croatian Businesswomen Association

10000 ZAGREB
Ilica 5
e-mail: udruga.posl.zena.krug@gmail.com

OSOBNI PODACI:
Ime: Dragica Jerkov
Predstavnica renomiranog talijanskog proizvođača kuhinja Scavolini
za područja Hrvatske, Slovenije, BiH, Crne Gore, Srbije i Makedonije.

E-mail: dragica.jerkov@fema.hr
 
Zamjenica predsjednice: Ivona Vrdoljak Raguž
Sveučilište u Dubrovniku
e-mail: ivona.vrdoljak.raguz@gmail.com
 


e-mail: udruga.posl.zena.krug@gmail.com


Web administrator: webtimkrug@gmail.com
Budmanijeva 1  •  10 000 Zagreb  •  Hrvatska  •  Karlovačka banka d.d. 2400008-1110013042  •  OIB 39384769702
Copyright © 2010 Hrvatska udruga poslovnih žena. Sva prava pridržana.