Kontakti

KRUG Hrvatska udruga poslovnih žena
KRUG Croatian Businesswomen Association

10000 ZAGREB
Ilica 5
e-mail: udruga.posl.zena.krug@gmail.com

Predsjednica: Gordana Restović
Ravnateljica Javne ustanove Pula Film Festival
e-mail: gordana.restovic@gmail.com
mob:+385 91 335 9355
 


Zamjenica predsjednice: Vlatka Cikač
Odvjetnički ured & ured za mirenje Cikač
e-mail: vlatka@cikac.com
Mob: +385 91 566 9 667
 


e-mail: udruga.posl.zena.krug@gmail.com
mob. +385 99 6893 805

Web administrator: webtimkrug@gmail.com
Budmanijeva 1  •  10 000 Zagreb  •  Hrvatska  •  Karlovačka banka d.d. 2400008-1110013042  •  OIB 39384769702
Copyright © 2010 Hrvatska udruga poslovnih žena. Sva prava pridržana.