Žene u poduzetništvu

 
Žene u poduzetništvu
 
Dr.sc. Ivanka Avelini Holjevac, redoviti profesor
Dr.sc. Vlado Galičić, docent
Rijeka 2005. Godine
 
Sažetak:
Iako su žene većina u svjetskoj populaciji, one su u sferi poduzetništva manjina, zbog socijalnog, ekonomskog i političkog nepovoljnog položaja u odnosu na muškarce. Žene obavljaju dvije trećine posla u svijetu, no privređuju svega jednu desetinu svjetskog dohotka, a posjeduju manje od jedan posto svjetskih dobara.

Nejednakosti zbog spola na tržištu rada i poduzetništva, povezane su s nejednakim mogućnostima za obrazovanje i usavršavanje, što se dalje proteže na to koliko žene sudjeluju u poslu, na njihov izbor zanimanja i mogućnosti napredovanja. Promjena socijalnih paradigmi radikalno je promijenila i ravnotežu moći između žena i muškaraca kako u društvu uopće, tako i u poduzetništvu.

U nas se često koristi izraz «žensko poduzetništvo» što smatramo pogrešnim. Naime, pojam poduzetništva ne obilježava spol poduzetnika pa nema ni muškog ni ženskog poduzetništva. Može se samo govoriti o eventualnim razlikama između poduzetnika i poduzetnica. Pravilan je izraz, dakle, «žene u poduzetništvu» ili skraćeno «poduzetnice».

Činjenica je da među ženama ima manje poduzetnika nego među muškarcima, no u hrvatskom gospodarstvu zapaža se sve veća zastupljenost žena, što je vrlo pozitivna tendencija, jer je tome gospodarstvu potrebno što više kvalitetnijih, stručnih i obrazovanih ljudi, bez obzira na spol. 

Osnovni hendikepi za značajniju zastupljenost i veću kompetitivnost žena u poduzetništvu ogledaju se u tradicionalnim predrasudama, sociološkim stavovima odgovornih za razvoj poduzetništva, nepovjerenju prema ženama, i nedorečenosti zakonodavne infrastrukture kao pretpostavke za snažniji razvoj poduzetništva. Mogućnosti za žene koje ulaze u svijet poduzetništva rastu, no taj proces ovisi o funkcionalnom području, odnosno o vrsti djelatnosti, jer različite djelatnosti osiguravaju različite mogućnosti za brži razvoj poduzetništva kod žena.

U radu se iznose prijedlozi što se sve mora učiniti za povećanje broja žena u sferi poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Osim toga, učinjeni su pokušaji u otkrivanju socio-kulturnih elemenata koji ženama koče ulaz u svijet poduzetništva i što im se sve događa koje jednom uđu u muški svijet poduzetništva. Ciljevi rada usmjereni su na identifikaciju glavnih prepreka na koje nailaze žene prilikom osnivanja poduzeća, kao i na afirmaciju žena u poduzetništvu te poticanje njegova razvoja.

Tablica 1. Relativno učešće ženske populacije u različitim kategorijama
u svijetu i Republici Hrvatskoj
 
Opis/kategorija % učešće žena
Ukupan broj zaposlenih u svijetu 41%
Obavljanje svih poslova u svijetu 75%
Nepismeni u svijetu 67%
Vlasnici nekretnina u svijetu 10%
Menadžerska pozicija u svijetu 15%
Direktorice u europskim poduzećima 1%
Predsjednice kompanija (korporacijski direktor) u SAD 2%
Ukupno stanovništvo RH 52%
Ukupan  broj zaposlenih RH 48%
Zaposlenost u državnom sektoru 52%
Zaposlenost u privatnom sektoru 39%
Zaposleni do 50 godina života 47%
Nezaposlenih u RH 58%
Stopa ženske nezaposlenosti 25%
Vlada RH 30%
Saborske zastupnice 25%
Županice 5%
Gradonačelnice 11%
Vlast na županijskoj i gradskoj razini 13%
Općinska vijeća 7%
Nema osigurano puno radno vrijeme u državnoj upravi 89%
Nema osigurano puno radno vrijeme u prosvjeti 60%
Prvi puta traže posao i  imaju VSS 63%
Radnica na crno 65%
U Nadzornim odborima u trgovačkim društvima 19%
Osnivači trgovačkih društava 25%
Kreditne poduzetnice 20%
Rukovodeća mjesta (sve razine menadžmenta) 27%
Top menadžment u RH 6%
 
 
 Izvor: Statistički ljetopis RH 2002., DSZ, Zagreb, 2003. i ostali razni izvori.
 


Ispiši stranicu
Zadnja promjena: 09.04.2015

Partneri

Pozivamo naše sadašnje i buduće partnere da na našim Web stranicama predstave svoje proizvode i usluge. Ovdje može biti i Vaš tekst!

Više...