Vlasta Konjevod Krajinović

Prva predsjednica KRUGa Vlasta Konjevoda Krajinović (danas Host) vodila je KRUG kroz burne dvije godine borbe za pronalaženjem vlastitog puta razvoja Udruge. U tome joj je pomagala predsjednica Izvršnog odbora KRUGa Diana Vranković i predsjednica prvog ogranka KRUGa u Splitu Jadranka Radovanić
 
KRUG je postao Udruga poslovnih žena Hrvatske koje rade na poboljšanju položaja poslovnih žena u društvu, poticanjem ženskog poduzetništva, poslovne kulture i etike poslovanja. Aktivnosti Kruga su edukacija, umrežavanje, promocija postignuća poslovnih žena, djelovanje prema javnim organizacijama i institucijama, te povezivanje sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu (Misija KRUGa).
 
Poslovne žene u Republici Hrvatskoj prvi su se puta organizirale 1992. kao Sekcija poslovnih žena pri Hrvatskoj udruzi menadžera CROMA. Muški kolege od početka su podržavali takvo okupljanje jer su se kolegice organizirale radi promocije sposobnih, vrijednih, odlučnih i etičnih poslovnih ljudi, osobito poslovnih žena, čiji velik potencijal nije prepoznat ili nije dovoljno cijenjen u postojećem okružju.
 


Ispiši stranicu
Zadnja promjena: 28.01.2011

Partneri

Pozivamo naše sadašnje i buduće partnere da na našim Web stranicama predstave svoje proizvode i usluge. Ovdje može biti i Vaš tekst!

Više...