Priopćenje za javnost

Udruga Krug provodi projekt „Ostvarenje potencijala žena u poduzetništvu, znanosti i politici u Republici Hrvatskoj“


U Republici Hrvatskoj primjećuju se pozitivni pomaci u smjeru poticanja uloge žena u poduzetništvu, znanosti i politici. Novi Zakon o ravnopravnosti spolova donio je niz poboljšanja. Posebice su ta poboljšanja značajna vezano uz sudjelovanje žena u politici, a prva prilika da se to provede u praksu pružila se na provedenim lokalnim izborima u svibnju, 2009. Međutim, uloga žena na lokalnim izborima 2009. godine nije bila jednaka očekivanoj. Udio žena u županijskim skupštinama povećao se za otprilike 6%, ali kada bi se povećanje nastavilo tim tempom , uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca postigli bismo tek 2025. godine.

Udio žena u znanosti je veliko, ali nije razmjerno njihovom udjelu u najvišim akademskim zvanjima i poslovima. Iako 57% žena upisuje fakultet rijetko koja od akademskih građanki doživi najviše počasti za svoj rad. Od redovitih članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti samo je 7% žena. Među počasnim doktorima Zagrebačkog sveučilišta svega je 4% žena.

Od ukupnog broja nezaposlenih u Hrvatskoj je u rujnu, 2009. bilo 58,4% žena, a pri tome je posebice zabrinjavajuće što je broj nezaposlenih žena porastao za 8,9% u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine.

U ovakvim okolnostima žene se u Hrvatskoj sve više oslanjaju na vlastite snage, te raste broj žena poduzetnica, jedinih vlasnica ili suvlasnica trgovačkih poduzeća. Žensko je poduzetništvo vrlo razvijeno u Hrvatskoj i to u svim djelatnostima i na svim razinama, od onih koji zapošljavaju nekoliko ljudi do tri tisuće zaposlenih. Broj tvrtki u kojima je žena vlasnik ili većinski vlasnik porastao je za čak 297% u 2007. godini u odnosu na 2002. godini. Od ukupnog broja od 98,906 trgovačkih društava, čak 24,7% ima za vlasnika ili suvlasnika ženu. Te tvrtke zapošljavaju 13% svih zaposlenika u Hrvatskoj, a ostvaruju 10,5% ukupnog prihoda i 9,3% ukupne dobiti u Hrvatskoj. Udio žena u ukupnom broju obrtnika još je veći i čini nešto manje od jedne trećine svih obrtnika (29,03%). Pri tome žene dominiraju u mikropoduzetništvu, posebice u djelatnosti trgovine.

Očito je kako još uvijek ne postoji dovoljna svijest o ostvarenju ukupnih potencijala hrvatskog društva kroz snažnije uključivanje žena u poduzetništvo, politiku i znanost. Udruga Krug daje svoj doprinos i potaknuta ovom problematikom, provodi projekt „Ostvarenje potencijala žena u poduzetništvu, znanosti i politici u Republici Hrvatskoj“, čiji je voditelj prof.dr.sc. Mirjana Pejić Bach.

Projekt će pružiti odgovor na sljedeća pitanja: Što je važno kod napredovanja u poduzetništvu, znanosti i politici? Koliko nas u Hrvatskoj ograničavaju dob, spol, porijeklo? Imaju li žene jednake mogućnosti za napredovanje kao i muškarci? Ili će ih u ostvarenju njihovih potencijala neumoljivo zaustaviti stakleni strop? Projekt je svojevrsni pionirski napor u hrvatskom društvu, jer do sada nije učinjen napor za objedinjeno prikupljanje, analizu i objavljivanje takvih podataka u okviru tripple helix modela, koji usklađivanjem poduzetništva, znanosti i politike omogućava ostvarenje najviše moguće razine potencijala hrvatskog društva.

Ispiši stranicu
Zadnja promjena: 09.04.2015

Partneri

Pozivamo naše sadašnje i buduće partnere da na našim Web stranicama predstave svoje proizvode i usluge. Ovdje može biti i Vaš tekst!

Više...