VII. REGIONALNA KONFERENCIJA PARLAMENTARKI JUGOISTOČNE EUROPE

ŽENSKO ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO U JUGOISTOČNOJ EUROPI
DUBROVNIK 17.- 19. svibnja 2010.Konferencija je potvrdila izrazitu različitost po pitanju ženskog poduzetništva. Hrvatska već ima suvislu nacionalnu strategiju, Vojvodina je u mnogome iskoračila naprijed od Srbije, dok BiH nema čak ni propisno organiziranu mrežu žena poduzetnica.
    Ekonomska kriza jako je pogodila sve zemlje u jugoistočnoj Europi. Sve vlade su se našle pred izazovom aktiviranja svih neiskorištenih razvojnih resursa. U svim zemljama naše regije, žene su najveći neiskorišteni resurs koji je sada zamrznut zbog velike stope nezaposlenosti žene koje imaju veliko i obrazovanje i radno iskustvo, ali nemaju produktivno ni plaćeno produktivno zaposlenje. U svi zemljama jugoistočne Europe potrebne su nove strategije ekonomskog razvoja. Mala i srednja poduzeća predstavljaju više od 90% svih poduzeća u tim državama i podrška njihovom razvoju postaje okosnica njihovog ekonomskog razvoja.
    Zbog krize koja je ugrozila mnoga radna mjesta prijeti opasnost da vlade svu svoju pozornost usmjere na velika poduzeća i da izgube iz vida potrebe sustavne podrške SMI i potpuno previde posebne potrebe ženskog poduzetništva. Provođenje dosadašnjih strategija ženskog poduzetništva skoro je potpuno ovisilo o donacijama stranih donatora. Zbog ekonomske krize i preusmjeravanja tih donatora na kritičnija područja - Irak, Afganistan, Bliski Istok) moglo bi se desiti da se već započeti projekti ugase jer naše vlade u svojim proračunima nisu predvidjele da preuzmu te projekte.

    Što bi trebale uraditi vlade?
•    PRIKUPITI STATISTIKE O TOME KAKO SU U DOSADAŠNJIM STRATEGIJANA ZA PODRŠKU SME-ja PROLAZILE ŽENE I NAPRAVITI ISTRAŽIVANJA O POSEBNIM POTREBAMA ŽENA PODUZETNICA. Te statistike istraživanja treba strukturirati prema standardima EUROSTATA i EU kako bi našim vladama služile u procesu dobivanja sredstava EU.
•    OJAČATI INSTITUCIONALNU PODRŠKU U ŽENSKOM PODUZETNIŠTVU KOJA UZIMA U OBZIR POSEBNE POTREBE ŽENA PODUZETNICA (žene ne posjeduju nekretnine, imaju manjak samopouzdanja i manjak poduzetničkih znanja, imaju veću potrebu institucionalne podrške za usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza.
•    OJAČATI PODRŠKU UDRUŽENJIMA ŽENA PODUZETNICA KOJA SU PRESUDNA ZA EDUKACIJU, MENTORSTVO ŽENA PODUZETNICA I ZA NJIHOV PROBOJ NA TRŽIŠTA REGIJE
•    STVORITI GARANCIJSKE VLADINE FONDOVE ZA SUFINANCIRANJE KAMATA I STVARANJE GARANCIJA DRŽAVE ZA KREDITE ŽENAMA KOJE NEMAJU INICIJALNI KAPITAL I VLASTITU NEPOKRETNU IMOVINU
•    VLADE BI TREBALE RAZVITI RAZLIČITE STRATEGIJE PODRŠKE PREMA TIPU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA (start up, strategije za razvoj poduzetništva osjetljivih i ranjivih ženskih grupa-romkinje, invalitkinje, izbjeglice, interno preseljena lica, žrtve nasilja, ruralne žene i već uspješne poduzetnice).
•    Europska komisija ne uspijeva prilagoditi svoju podršku ženskom poduzetništvu razvoju stvarnih potreba u našoj regiji, zato naše vlade trebaju pripremiti konkretne prijedloge za razvoj ženskog poduzetništva i uskladiti te prijedloge u pregovorima o pristupanju EU i u dogovorima u korištenju europskih sredstava u procesu pridruživanja. Istovremeno trebali bi pomoći ženama poduzetnicama u pripremanju projekata sa kojima će konkurirati za ta sredstva.
•    Vlade bi isto tako trebale dogovoriti sa EBRD i Svjetskom bankom (WB) konkretne načine njihove podrške ženskom poduzetništvu u zemljama jugoistočne Europe.

GTF će se zbog promidžbe i unaprjeđenja ženskog poduzetništva usmjeriti na sljedeće aktivnosti;
•    nastaviti ćemo sve aktivnosti za dalje napredovanje postotka žena u svim tijelima političkog odlučivanja
•    pokrenuti ćemo zagovaranje ozakonjenja 40 postotnih kvota u izvršnim odborima javnih i privatnih poduzeća po uzoru na norveški model
•    uz pomoć parlamentarki ćemo pokušati povezati sve potencijalne aktere koji mogu surađivati u razvoju i primjeni nacionalnih strategija ženskog poduzetništva
•    podržati ćemo sve djelatnosti Jadransko - jonskog foruma i nastaviti suradnju na pitanju ženskog poduzetništva u okviru inicijative RCC (5 kongres žena poduzetnica jadransko –jonske regije, u Sarajevu oktobar 2010., Konferencija RCC o ženskom poduzetništvu na jesen 2010. u Istanbulu.

Ove zaključke ćemo proslijediti svim sudionicama naše konferencije kao i svim parlamentima koji nisu bili u mogućnosti poslati svoje predstavnice i objaviti ih na našoj web stranici.

Dubrovnik, 18. 5. 2010.


Ispiši stranicu
Zadnja promjena: 09.04.2015

Partneri

Pozivamo naše sadašnje i buduće partnere da na našim Web stranicama predstave svoje proizvode i usluge. Ovdje može biti i Vaš tekst!

Više...