Javni natječaj za dodjelu priznanja za poduzetnicu godine, poduzetnicu godine u kategoriji socijalnog poduzetništva te menadžericu godine za poslovnu godinu 2018.

 Hrvatska udruga poslovnih žena Krug 14.4.2019. raspisuje javni natječaj za dodjelu priznanja za poduzetnicu godine, poduzetnicu u kategoriji socijalnog poduzetništva te menadžericu godine za poslovnu godinu 2018.
 
Pravo prijave imaju sve poduzetnice, poduzetnice u kategoriji socijalnog poduzetništva, obrtnice, predsjednice uprava, članice uprava, članice uprava-direktorice i direktorice.
 
 
Uvjeti
 
Kandidatkinje za poduzetnicu godine i poduzetnicu u socijalnom poduzetništvu moraju imati 100% vlasničkog udjela ili većinski vlasnički udio u trgovačkom društvu/obrtu.
 
Kandidatkinje za menadžericu godine moraju biti najmanje 3 (tri) godine u istoj tvrtki na rukovodećoj funkciji.
 
Uvjet kod svih kandidatkinja je da trgovačka društva/obrti posluju s dobiti, redovito isplaćuju plaće i da imaju podmirene sve dospjele obveze prema državi.
 
Prijave kandidatkinja koje su unazad 10 godina već nagrađivane priznanjem Kruga, neće se uzimati u obzir.
 
Potrebna dokumentacija
 
Kriteriji za vrednovanje prijava kandidatkinja proizlaze iz godišnjih financijskih izvješća relevantnog trgovačkog društva/obrta za prethodnu godinu, u koju svrhu kandidatkinje moraju dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 
 • Životopis (CV)
 • Kratki opis trgovačkog društva/obrta (oblik društva, osnovna djelatnost, nagrade i priznanja, inovacije, investicije, posebnosti, društveno odgovorno poslovanje)
 
Za trgovačka društva 
 
 • Bilancu (zadnje tri godine)
 • Račun dobiti i gubitka (zadnje tri godine)
 • Prijavu poreza (zadnje tri godine)
 • Novčani tijek (zadnje dvije godine)
 • Izjavu o broju zaposlenih u zadnje tri godine po godinama
 • Izjavu o redovitoj isplati plaća
 • Potvrdu porezne uprave o plaćenim svim obvezama prema državi
 

Za obrte
 
 • Prijavu poreza na dohodak (zadnje tri godine)
 • Pregled primitaka i izdataka (zadnje tri godine)
 • Izjavu o broju zaposlenih u zadnje tri godine
 • Izjavu o redovitoj isplati plaća
 • Potvrdu porezne uprave o plaćenim svim obvezama prema državi
 
Prijave će se vrednovati prema slijedećim kriterijima:
 • Trend kretanja prihoda i dobiti u trogodišnjem razdoblju
 • Trend kretanja vrijednosti aktive u trogodišnjem razdoblju
 • Trend kretanja broja zaposlenih u trogodišnjem razdoblju
 • Trend kretanja novčanog tijeka
 • Ostali financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja (likvidnost, aktivnost, solventnost,
               profitabilnost)
 • Inovacije u poslovanju
 • Ostvarene investicije
 • Praksu društveno-odgovornog poslovanja
 • Angažman kandidatkinja u strukovnim, humanitarnim i ostalim društvenim aktivnostima
 • Za socijalno poduzetništvo razmatrat će se uspješnost integracije stvaranja ekonomske i socijalne vrijednosti kojoj je cilj maksimiziranje društvene vrijednosti vodeći se etičkim integritetom
 
Dokumentaciju dostaviti najkasnije do 29. travnja 2019. godine (pečat pošte) na adresu:
 
HRVATSKA UDRUGA POSLOVNIH ŽENA KRUG
Ilica 5 – Oktogon
10 000 ZAGREB
 
uz naznaku na omotnici  "ZA NATJEČAJ".
 
Sudjelovanjem u izboru za najbolju poduzetnicu i menadžericu  doprinosite promidžbi vaših sposobnosti i kvaliteti upravljanja vašom tvrtkom, promidžbi vaše tvrtke, ali i ukupnom položaju poduzetnica i poslovnih žena u Republici Hrvatskoj.
 
Dragica Jerkov
PredsjednicaIspiši stranicu
Zadnja promjena: 15.04.2019

Partneri

Pozivamo potencijalne partnere na suradnju s Hrvatskom udrugom poslovnih žena Krug. Ovdje može biti Vaš tekst...
 


Više...