Razvoj poduzetništva žena kroz intelektualni kapital kao potencijal

Hrvatska udruga poslovnih žena KRUG - Ogranak Split

Razvoj poduzetništva žena kroz intelektualni kapital kao potencijal 

http://www.krug.com.hr/UserDocsImages/KRUG PROJEKT scan.pdf

Ispiši stranicu
Zadnja promjena: 12.04.2019

Partneri

Pozivamo naše sadašnje i buduće partnere da na našim Web stranicama predstave svoje proizvode i usluge. Ovdje može biti i Vaš tekst!

Više...