Javni natječaj za dodjelu priznanja za poduzetnicu godine, poduzetnicu u kategoriji socijalnog poduzetništva te menadžericu godine za poslovnu godinu 2015.

Hrvatska udruga poslovnih žena Krug 15.4.2016. raspisuje javni natječaj za dodjelu priznanja za  poduzetnicu godine,  poduzetnicu u kategoriji socijalnog poduzetništva te menadžericu  godine za poslovnu godinu 2015.
 
 
Pravo prijave imaju sve poduzetnice, poduzetnice u kategoriji socijalnog poduzetništva, obrtnice, predsjednice uprava, članice uprava, članice uprava-direktorice i direktorice.
 
 
Uvjeti
 
Kandidatkinje za poduzetnicu godine i poduzetnicu u socijalnom poduzetništvu moraju imati 100% vlasničkog udjela ili većinski vlasnički udio u trgovačkom društvu/obrtu.
 
Kandidatkinje za menadžericu godine moraju biti najmanje 3 (tri) godine u istoj tvrtki na rukovodećoj funkciji.
 
Uvjet kod svih kandidatkinja je da trgovačka društva/obrti posluju s dobiti, redovito isplaćuju plaće i da imaju podmirene sve dospjele obveze prema državi.
 
Prijave kandidatkinja koje su unazad 10 godina već nagrađivane priznanjem Kruga, neće se uzimati u obzir.
 
Potrebna dokumentacija
 
Kriteriji za vrednovanje prijava kandidatkinja proizlaze iz godišnjih financijskih izvješća relevantnog trgovačkog društva/obrta za prethodnu godinu, u koju svrhu kandidatkinje moraju dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 
·        Životopis (CV)
·        Kratki opis trgovačkog društva/obrta (oblik društva, osnovna djelatnost, nagrade i priznanja, inovacije, investicije, posebnosti, društveno odgovorno poslovanje)
 
Za trgovačka društva
 
·        Bilancu (zadnje tri godine)
·        Račun dobiti i gubitka (zadnje tri godine)
·        Prijavu poreza (zadnje tri godine)
·        Novčani tijek (zadnje dvije godine)
·        Izjavu o broju zaposlenih u zadnje tri godine po godinama
·        Izjavu o redovitoj isplati plaća
·        Potvrdu porezne uprave o plaćenim svim obvezama prema državi
 
Za obrte
 
·        Prijavu poreza na dohodak (zadnje tri godine)
·        Pregled primitaka i izdataka (zadnje tri godine)
·        Izjavu o broju zaposlenih u zadnje tri godine
·        Izjavu o redovitoj isplati plaća
·        Potvrdu porezne uprave o plaćenim svim obvezama prema državi
 
Prijave će se vrednovati prema slijedećim kriterijima:
·        Trend kretanja prihoda i dobiti u trogodišnjem razdoblju
·        Trend kretanja vrijednosti aktive u trogodišnjem razdoblju
·        Trend kretanja broja zaposlenih u trogodišnjem razdoblju
·        Trend kretanja novčanog tijeka
·        Ostali financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja (likvidnost, aktivnost, solventnost,
profitabilnost)
·        Inovacije u poslovanju
·        Ostvarene investicije
·        Praksu društveno-odgovornog poslovanja
·        Angažman kandidatkinja u strukovnim, humanitarnim i ostalim društvenim aktivnostima
·        Za socijalno poduzetništvo razmatrat će se uspješnost integracije stvaranja ekonomske i socijalne vrijednosti kojoj je cilj maksimiziranje društvene vrijednosti vodeći se etičkim integritetom
 
Dokumentaciju dostaviti najkasnije do 6. svibnja 2016. godine (pečat pošte) na adresu:
 
HRVATSKA UDRUGA POSLOVNIH ŽENA KRUG
Ilica 5 – Oktogon
10 000 ZAGREB
 
uz naznaku na omotnici                     "ZA NATJEČAJ".
 
Sudjelovanjem u izboru za najbolju poduzetnicu i menadžericu  doprinosite promidžbi vaših sposobnosti i kvaliteti upravljanja vašom tvrtkom, promidžbi vaše tvrtke, ali i ukupnom položaju poduzetnica i poslovnih žena u Republici Hrvatskoj.


Ispiši stranicu
Zadnja promjena: 20.04.2016

Partneri

Pozivamo potencijalne partnere na suradnju s Hrvatskom udrugom poslovnih žena Krug. Ovdje može biti Vaš tekst...
 


Više...